Özel Çözümler

1- Ev İçinde Düşmelerden Korunma Programı

Yaşlı insanların evde uğradığı kazaların başında düşmeler gelmektedir. Günün hemen hemen tamamını evlerinde geçiren bu kişiler için başta ıslak zeminler olmak üzere evin pek çok yeri potansiyel düşme riski taşımaktadır.
ABD’de (The Chronic Disease Prevention and Health Promotion) CDPHP’nin yaptığı araştırmaya göre, evlerinde düşme sebebiyle 2005 yılında 65 yaş üstü 15.800 kişi hayatını kaybetmiş, 1.8 milyon kişi hastanelerin acil servislerine getirilmiştir. Diğer bir deyiş ile, her 1 saatte, 1.8 yaşlı hayatını kaybetmekte ve her 1 saatte 205 kişi hastanelerin acil servislerine getirilmektedir.

 

Yaşanılan çevrenin fiziki koşullarının sebep olduğu düşmeler: Islak ve kaygan zeminde kayma, yüksek bir yere uzanma veya yere doğru eğilmede denge kaybı, herhangi bir eşyaya çarpma, merdivenler, eşik ve benzeri yere takılma, yetersiz ve doğru olmayan aydınlatma gibi nedenlerden meydana gelmektedir.

Düşmeleri önlemek için: Kişinin sağlık sorunu varsa o sorunlardan kaynaklanabilecek düşme sebepleri de dikkate alınarak, yaşanılan mekan fiziki açıdan incelenerek; gerek mimari tasarımdan ve gerekse sonradan oluşmuş nedenlerden dolayı potansiyel düşme riski taşıyan ev içi yaşam alanları, özellikle banyo ve tuvalet gibi ıslak alanlar, mutfak çalışma üçgeni ,raf ve dolapların yükseklikleri, kaygan zemin, merdivenler, merdiven basamak ve tırabzanları ile ev içindeki eşyaların ve tesisatların konumu, özellikleri, kullanım şekilleri, yer döşemeleri ve ev içi genel aydınlatma gibi temel faktörler analiz edilir. Uygun olmayanlar ve potansiyel düşme riski taşıyan bölümler güvenli hale getirilir. Bununla birlikte düşmeyi önlemeye ve fiziksel aktivitenin artırılmasına yardımcı olacak özel destek ürünleri temin edilerek, kişiye daha güvenli ve rahat bir yaşama imkanı sağlanır.

2- Alzheimer Hastaları için “Evde Güvenli Yaşam Programı”
Alzheimer hastası olan ve günlük yaşamını evlerinde sürdüren kişiler, evlerinde pek çok kaza riski ile karşı karşıyadır. Wandering (Amaçsız ve bilinçsiz gezinme), Hallucinations (Hayal görme), Behavioral (Davranış ile ilgili) problemleri sebebiyle; kendisine ve çevresine zarar verme riskini azaltmak, fiziksel hareket kabiliyetinin azalması nedeniyle meydana gelen olumsuz etkileri en aza indirmek, günlük yaşamını kolaylaştırmak için “Evde Güvenli Yaşam Programı” uygular.
Hastanın durumuna göre, gerek ev içinin mimari tasarımı ve gerekse eşyaların kullanım ve konumlarından dolayı uygun olmayan alanlar ile potansiyel kaza noktaları belirlenir. Ev içi mimari tasarımı revize etmek için tadilat projeleri hazırlanarak uygulaması yapılır. Kendisine ve çevresine zarar vermemesi için ”Özel Güvenlik Ürünleri ” günlük yaşam aktivitelerini yapmasına yardımcı olması için “Destek Ürünleri“ kullanarak ev içi kaza riskleri azaltılır ve günlük yaşamı kolaylaştırılır.