Hedefimiz

Ortopedik engelliler ile yaşlılık ve hastalık nedeniyle fiziksel yeterliliğini geçici veya kalıcı olarak, kısmen kaybetmiş bireylerin, günlük yaşam aktivitelerini arttırmak, üçüncü kişilere olan bağımlılığını azaltmak ve başta düşmeler olmak üzere olası ev kazalarından korumak için;
Yaşanılan mekanı; ihtiyaçlara göre yeniden tasarlayıp, gerekli “Mekan Düzenlemesi” ve tadilat uygulamaları yaparak mimarı açıdan uygun hale getirir.
Kişilerin ihtiyacına dönük en uygun ve en ekonomik “Destek” ve “Güvenlik Ürünleri”ni (assistive devices and home safety) belirleyip, temin eder.